Wypadki

Naszą ofertę w zakresie sporządzania dokumentacji powypadkowej adresujemy do wszystkich firm i pracodawców, którzy chcą mieć pewność, że dokumentacja sporządzona jest prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach tej usługi oferujemy:

Uwaga:protokół powypadkowy sporządza się nie później niż w ciągu 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wypadku