Szkolenia BHP

Nasza firma oferuje organizację obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Organizujemy szkolenia w postaci samokształcenia kierowanego, kursów, seminariów, wykładów autorskich, które odbywają się na terenie naszej firmy lub u Klienta.

W czasie szkolenia wykorzystujemy filmy, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki bhp i ochrony p.poż.

Nasi wykładowcy to osoby podsiadające duże doświadczenie zawodowe w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Każde szkolenie przeprowadzamy w oparciu o szczegółowy program uwzględniający specyfikę wykonywanej przez pracowników pracy.

Oferujemy następujące szkolenia BHP